Cancerdiagnos försenades flera månader

Destination Småland redovisade ökningen på föra veckans kommunfullmäktige
Destination Småland redovisade ökningen på föra veckans kommunfullmäktige
Foto:Johan Christensen

Det faktum att det tog drygt fyra månader innan en patient fick rätt diagnos på ett av länets sjukhus anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Patienten remitterades från en vårdcentral till öronkliniken på grund av en knöl på halsen. Enligt riktlinje ska det leda till ett standardiserat vårdförlopp och snabb utredning, men så blev det inte i det här fallet. Istället fick patienten vänta i fyra och en halv månad på diagnosen tonsillcancer.

Huruvida den sena diagnosen kommer att påverka patienten är enligt regionen inte säkerställt men patienten har nu fått behandling och ärendet har anmälts.