Alvesta kan få ett gym utomhus

.
.
Foto:MAXIM THORÉ

Alvesta kommun har precis låtit markägare och andra intresserade tycka till om publika områden i Alvesta, Moheda och Vislanda. Nu finns stora planer för flera olika platser. Bland annat Sjöparken i Alvesta. Där kan kommunen komma att bygga en lekpark, bryggor och trappor i närheten av vattnet och ett utegym.

Exakt vad som kommer att byggas är inte bestämt. Inte heller när. Kommunen är fortfarande i idéstadiet.

– Det är angeläget att komma igång, men först måste förslagen och kostnadskalkylen godkännas, säger Karolina Bjers, planarkitekt på Alvesta kommun, till Smålandsposten.