Alvesta samarbetar med företag - vill hjälpa nyanlända att få jobb

.
.
Foto:Filip Bolmgren

Till hösten planerar Alvesta kommun att SFI, Svenska för invandrare, ska kombineras med en lärlingsutbildning. Syftet är att fler nyanlända ska komma ut på arbetsmarknaden.

– Man kombinerar helt enkelt sitt SFI-studerande med praktiska uppgifter. Vi försöker få med näringslivet i processen. De påverkar också upplägget på utbildningen. Man lägger också in svenskan man behöver kunna för att utföra arbetet, säger Kenth Söderling som är chef för arbetsmarknadsavdelningen till Smålandsposten.

Fyra företag är klara för den nya satsningen men målet är att få sex till åtta företag att delta. Utbildningen, som kallas SFI-lärling, har plats för 15 deltagare.