Annons
  1. العربية
  2. English
  3. Svenska

Den arabiska koalitionen lyckas uppnå sin agenda i Jemen

En krönika av Maha Nasser.
Publicerad 24 september 2019
Detta är en personligt skriven text i Mosaik Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Militärinterventionen i Jemen är sedan fyra år tillbaka en arabisk koalition som kämpar mot huthirebellerna för att återställa ordningen och rädda de civila. Sedan dess har de dödat oskyldiga människor och förstört Jemen militärt, politiskt och ekonomiskt. I nuläget finns två grupper i Jemen: Huthirebellerna i norr och separatisterna i söder.

Historiskt har saudiska-jemenitiska förbindelser aldrig varit okej. Saudiarabien har aldrig varit allierade med Jemen. Sedan 1932, när Saudiarabien tog kontroll över tre städer i Jemen, har Jemen fått ta emot slag på slag fram till det dödliga slaget år 2015. Saudiarabiens rädsla för den republikanska regimens framgång i Jemen fick Saudiarabien att köpa viktiga knutpunkters lojalitet så att städerna skulle kunna upprätthålla så mycket oberoende som möjligt. På så vis kunde Saudiarabien säkra sina intressen, ingripa i politiska beslut och förhindra ett enat Jemen. Saudiarabien har alltid försökt hålla Jemen svagt och splittrat. Den saudiska regimen stödde monarkin i Jemen 1962 i ett eländigt försök att avbryta den jemenitiska revolutionen, men det lyckades inte. Den saudiska regimen spelade också en nyckelroll i mordet på president Hamdi, som faktiskt försökte att bygga en oberoende stat genom att inte låta Saudiarabien kontrollera landet. Han mördades 1977, dagen före sitt kommande besök i Aden.

Annons

Relationerna mellan Jemen och Saudiarabien försämrades ytterligare 1990 när Saudiarabien utvisade nästan en miljon jemenitiska arbetare från landets territorium. Senare gav Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, UAE, militärt och politiskt stöd till separatisterna under sommarkriget 1994 i syfte att dela upp Jemen. Saudiarabien återvände för att ingripa i Jemen 2011 för att motverka ungdomsrevolutionen och hindra det jemenitiska folkets dröm om att upprätta en civilstat efter det att Gulfinitiativet undertecknades. Gulfinitiativet innebar att Jemens president Ali Abdullah Saleh, och de som arbetade med honom, erbjöds åtalsimmunitet från alla brott de hade begått mot folket. Därefter började Saudiarabien stödja huthirebellerna och gjorde det möjligt för dem att ta kontroll över de nordliga städerna.

Saudiarabien leder den arabiska alliansen med sin allierade Förenade Arabemiraten för att föra krig i Jemen och bekämpa den iranska expansionen. De har dock avvikit från de angivna mål som satts upp för deras militära ingripande i Jemen. Enligt koalitionens militära talesperson har de tre mål. De tre målen är restaurering av områden som kontrolleras av huthirebellerna, återställande av presidentens legitimitet samt skyddet av civila. Tyvärr var koalitionen inte uppriktig och seriöst försökt att uppnå dessa mål, men de har en strategisk och politisk agenda som de verkar försöka uppnå. De har redan tagit tillbaka de södra delarna av Jemen från huthirebellerna även om det inte fanns något riktigt krig mellan rebellerna och den arabiska koalitionen i och med att de fick till ett avtal där rebellerna lovade att dra sig tillbaka. De södra områdena är vad de verkligen bryr sig om rent strategiskt. När det gäller skyddet av civila lever civila idag i den värsta humanitära krisen i världen. Denna kris är inte ett symptom på krig, utan en aggression som används av koalitionen som krigsmedel. När det gäller skyddet av Jemen så stödde UAE-styrkorna separatiststyrkorna under ockupationen i södra Jemen.

I dag pågår en ojämlik strid i södra Jemen mellan jemenitiska regeringsstyrkor och separatiststyrkorna som UAE stödjer. Separatiststyrkorna har lyckats ta kontroll över Aden, som varit lite av en provisorisk huvudstad. Deras ambitioner och agenda att dra fördel av landets strategiska position är tydligt synliga i förstörelsen, uppdelningen och ockupationen av Jemen. Allt under internationell välsignelse, internationellt stöd och mörkläggning i media. En av de olyckligheter som Jemen måste uthärda är att ha en granne som försöker dela landet och ingripa i de jemenitiska angelägenheterna och dela folket.

Annons
Annons
Annons
Annons