Annons
  1. العربية
  2. English
  3. Svenska

Maha Nasser: Det fria ordets hus i Växjö är en plattform för kultur och litteratur

Maha Nasser
Växjö • Publicerad 24 mars 2020
Detta är en personligt skriven text i Mosaik Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det fria ordets hus i Växjö är en framstående litterär och kulturell plattform i staden. Där finns många kulturella och litterära aktiviteter. Där genomförs flera projekt som bidrar till ungas läsglädje och skrivande. Där väcks frågor kring yttrandefrihet och olika åsikter.

Sedan starten 2014 arbetar Det fria ordets hus för att lyfta det litterära arvet men också rätten till yttrandefrihet. Det fria ordets hus bidrar till att belysa flera olika kulturer och bidra till mångfald. Utöver det finns många aktiviteter som främjar en spännande dialog, bland annat med lokala, regionala och internationella institutioner.

Annons

Växjö är sedan ett par år tillbaka en fristad för förföljda författare och journalister. Det fria ordets hus har gjort det möjligt för dessa författare och journalister att fortsätta arbeta och när jag kom till Växjö som en journalist i riskzonen så var det människorna på Det fria ordets hus som välkomnade mig. När jag kom hit såg jag fram emot att få stöd, uppmuntran och utrymme att få min röst hörd. Jag ville uttrycka mig fritt och det fick jag på Det fria ordets hus. Och det är inte bara jag som har fått det, många journalister och författare före mig har fått stöd, uppmuntran och utrymme. Själv har jag använt det för att skriva min bok om våld mot kvinnor som utkommer senare i år.

Det fria ordets hus är ett passande namn på en plats där man arbetar för att skydda det fria ordet och att sätta yttrandefriheten i fokus. Det är en viktig del av den kulturella och litterära identiteten i Växjö. Därför tycker jag att beslutet att stoppa och begränsa verksamheten är helt fel. Växjö kommer att förlora mycket rent litterärt och kulturellt om denna institution försvinner. Det fria ordets hus representerar självständighet och identitet och spelar därför en stor roll om man vill främja kultur och litteratur.

Det vore lämpigt att Växjös ledare uppmärksammade och gav mer stöd till Det fria ordets hus. Det speglar och representerar staden, dess funktion och riktning. Det fria ordets hus har verkligen bidragit och det är flera författare och kulturutövare som är kopplade dit. Därför tycker jag inte heller att man ska slå samman Det fria ordets hus med exempelvis biblioteket eller någon annan institution. Det fria ordets hus har en egen och stark identitet som stärker hela Växjö stad. Det måste förbli en oberoende och framstående plats för litteratur som samlar stadens olika kulturer. Det måste förbli en säker fristad för de som har blivit förföljda på grund av att de har höjt sina röster mot korruption och orättvisa.

Att begränsa eller lägga ner Det fria ordets hus skulle göra utrymmet för yttrandefriheten mindre. Det skulle också göra Växjö stad fattigare. Det fria ordets hus måste få stöd och uppmuntran av Växjös ledare. Det måste få en tillräcklig budget för att säkerställa dess existens. Man måste få en lämplig plats som gör att Det fria ordets hus kan fortsätta att ta den stora roll som behövs för att se till att Växjö fortsätter vara en stad där kultur och yttrandefrihet får ta plats.

Annons
Annons
Annons
Annons