Flera förändringar på riksväg

.
.
Foto:Johannes Turstam

Trafikverket kommer att inleda projekteringen för riksväg 25 mellan Lessebo och Hovmantorp i höst.

– Vi befinner oss fortfarande i utredningsskede vad gäller projektets innehåll. Det är i dagsläget planerat att vi ska börja med projektering till hösten, säger Friderike Liljengren, projektledare på Trafikverket, i ett mail till Smålandsposten.

Hela sträckan kommer att förses med viltstängsel och mitträcke kommer att bli av på en del av sträckan. Då kan hastigheten också komma att höjas. Dessutom planeras en gång- och cykelväg samt eventuell en tunnel under riksvägen.