Annons
  1. العربية
  2. English
  3. Svenska

Invandrare i Sverige är antingen bidragstagare eller en belastning

En krönika av Maha Nasser.
Publicerad 15 oktober 2019
Detta är en personligt skriven text i Mosaik Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Många tror att invandrare utgör en fara och att de till och med vill starta inbördeskrig. Andra känner rädsla inför att beblanda sig med dem. Som om de vore vampyrer. Vissa har också fått för sig att invandrare är lata och att de bara går omkring och njuter av livet samtidigt som de utnyttjar olika bidrag. Vissa tänker att invandrare inte ens försöker få jobb eller lära sig språket, som om det bara vore att trycka på en magisk knapp. Vips, så skulle invandraren vakna upp på morgonen som svensk och svensktalande. Men det är inte så lätt. Det är en verklig utmaning. Innan jag försöker försvara invandrare vill jag klargöra att jag inte gör det utifrån mitt perspektiv som invandrare, utan utifrån verkligheten och jag försöker skriva med ett öppet och opartiskt sinne.

Så, det vi måste fråga oss nu är: Hur bidrar invandrare till det svenska samhället?

Annons

För att kunna svara på frågan så måste vi lyfta flera olika aspekter. Det första är att många invandrare faktiskt har studerat och att vissa har flera års arbetserfarenheter inom ämnen som medicin, utbildning, ingenjörsvetenskap och så vidare. Några av dem har också yrkeserfarenhet, exempelvis inom byggbranschen eller vvs. Invandrarna kommer alltså med stora resurser att bidra kulturellt, ekonomiskt och kunskapsmässigt till det nya hemlandet. Men det finns såklart hinder som måste övervinnas. Det är såklart en förlust för personernas hemländer som satsat pengar på utbildningar och kompetens som inte kommer att stanna kvar i landet. Hemländerna hade säkert sett att personerna skulle börjat bidra där istället för i Sverige. Men på grund av de krig som råder har människor tvingats fly och måste därefter göra sitt bästa i deras nya samhälle.

Om vi ser oss omkring så finns många fina exempel som egentligen ingen kan förneka. Inte ens de som har svårt för att se det positiva i situationen kan förneka att många invandare blir framgångsrika. Många av dem kämpar och tar tillvara på de möjligheter som ges för att bidra till och bygga samhället utifrån deras kunskap och förmåga. Många invandrare är ambitiösa människor som saknar möjligheten att vara kvar i sitt hemland på grund av flera skäl. Kulturella, religiösa och politiska är några. De som har blivit berövade sina möjligheter att bidra i sina hemländer kommer istället hit och gör det här.

Att nästa generation dessutom lär bli en mindre homogen grupp är också positivt. Om cirka tio år kommer det att finnas en generation som kan tala tre eller fyra språk och som kan bidra med flera olika kulturer i ett land där de kan få en utmärkt utbildning. Generationen kommer att kunna kommunicera med människor i flera olika länder och ta del av kunskap skriven på flera olika språk. En missuppfattning är att kulturella skillnader är problematiska men skillnader berikar och stärker även den svenska kulturen. Det kan hela samhället dra nytta av om man väljer att se olika kulturer som just något som berikar. Jag har märkt att det finns många band och musiker som tvingats sluta när de har försökt skildra olika kulturer och mångfald. Enligt mig bidrar de till att underlätta integrationen och skapa en bro över gapet mellan svenskar och invandrare men enligt vissa andra förtjänar musikerna ingen uppmuntran. Det verkar finnas en rädsla för att mångfald och andra kulturer ska ersätta den svenska. Men jag tror att kulturell mångfald är en rikedom som vi kan dra nytta av.

Man skulle kunna säga att invandring och en blandning av kulturer är uteslutande positivt och att det absolut inte finns några problem med mångfald. Men i rättvisans namn så finns det negativa aspekter som också måste framhävas. En av dem är att det såklart finns invandrare som inte är här för att bidra till samhällsbygget. Det finns de som lever på staten istället för att arbeta eller studera. Vissa vill inte bli en del av samhället och vissa vägrar nya traditioner och behåller bara sina egna, oavsett om de är positiva eller negativa. Vissa är kriminella och alla kriminella, oavsett om de är svenska eller inte, är en fara för samhället. Men man kan inte ignorera det faktum att majoriteten av de som har kommit hit vill bidra till samhället. De vill få ett anständigt liv i ett rättvist och jämställt land istället för att bo kvar i hemlandet där deras möjligheter är begränsade. De väljer Sverige för att Sverige är en symbol för fred. Svenskar är kända för att behandla andra människor med respekt och utan fördomar kring religion, ras eller språk. Sverige är och måste förbli ett land som står för fred och som inte har några fiender. Varken i Europa eller resten av världen.

Annons
Annons
Annons
Annons