Nytt sjukhus kan byggas i Växjö

Foto:Stefan Silvander Ahlrik, pressbild

Politikerna i Region Kronoberg vill utreda möjligheterna till att bygga ett helt nytt sjukhus i Växjö. Regiondirektören har fått i uppdrag att undersöka om ett nytt sjukhus skulle vara bättre än en omfattande om- och tillbyggnation av det nuvarande sjukhusområdet. En om- och tillbyggnation beräknas pågå under de kommande 30 till 40 åren.

– Att genomföra de förändringar som är nödvändiga för att anpassa nuvarande sjukhus i Växjö för framtiden, kommer att vara påfrestande för både patienter och personal. Det är en av anledningarna till att vi nu vill undersöka andra lösningar, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Var ett nytt sjukhus skulle kunna ligga är ännu oklart och kommer också att utredas.