Väg stängs av i Växjö

Genrebild.
Genrebild.
Foto:Andrea Huberyc

Under tre veckors tid kommer Pomonavägen, vid korsningen med Kungsgårdsvägen, att stängas av. Det beror på en byggnation av en rondell i Hovshaga.

Från den 10 oktober till den 31 oktober kommer trafiken att ledas om och in- och utfart till Hovshaga centrum sker via Björnbärsvägen. Gång- och cykeltrafik kommer inte heller ha möjlighet att ta sig förbi området.

Växjö kommun bygger en ny cirkulationsplats i Hovshaga centrum för att skapa en tillgänglig och trafiksäker överfart för både gående, cyklister och biltrafik och en mer attraktiv centrumkärna i Hovshaga. I november 2019 kommer cirkulationsplatsen att öppnas upp för trafik.