Annons
  1. Svenska
  2. العربية

C: Elstöd eller inte elstöd, det är frågan?

Debattartikel från Andreas Olsson (C), kommunalråd, och Rickard Nordin (C), Energipolitisk talesperson.
Växjö • Publicerad 12 december 2022
Detta är en opinionstext i Mosaik Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Genrebild.
Genrebild.Foto: Anders Bjernhed

Situationen för södra Sverige är allvarlig. De höga elpriserna slår direkt mot både hushåll och företag. I en rapport som handelskammaren i Jönköping sammanställt säger närmare hälften av företagen att deras verksamhet är hotad om priserna består och läget är inte bättre i Kronoberg.

Det är därför särskilt oroväckande hur lätt den nya regeringen har tagit på frågorna. Det utlovade elprisstödet kommer tidigast i februari till privatpersoner, när företagen får del av stödet vet ingen. Dessutom ger det inget som helst skydd mot de höga priser som förväntas i vinter.

Annons

Att oktober och november blivit relativt lindriga gav viss respit, men med flera kärnkraftverk som återigen är avstängda för reparation kan situationen i vinter bli allvarlig. Det visar också på att det är dumt att förlita sig på att ett kraftslag ska lösa alla problem.

Det behövs kraftfulla åtgärder från regeringen. Besked om elstödet till företagen måste komma omgående, respit inför vintern måste ges och de grundläggande problemen måste åtgärdas. Det är dags att lämna valretoriken och de energipolitiska skyttegravarna för att lösa situationen. I en bred energiöverenskommelse, som både energibranschen, industrin och hushållen skriker efter behöver ett antal åtgärder göras.

  • Satsa kraftfullt på de åtgärder som snabbast kan sänka elfakturorna. Exempelvis att ge stöd för att konvertera bort från direktverkande el och andra kloka energieffektiviseringar. Det sänker också elpriserna eftersom det blir mer el över till alla andra.
  • Röj hindren för de kraftslag som kan byggas ut på kort och medellång sikt. Slopad solskatt som hindrar tak från att byggas ut fullt, eftersom företag får skatta på egenanvänd el är en sådan åtgärd. Beslut om alla de projekt om havsbaserad vindkraft som finns på regeringens bort (vilket motsvarar mer än hela den svenska kärnkraften) är ett annat. Att öka de lokala incitamenten, genom att låta fastighetsskatten för energiproducerande anläggningar stanna lokalt ett tredje.
  • Snabba upp tillståndsprocesserna rejält. Det tar idag mer än ett decennium att bygga elledningar eller anlägga större kraftverk. Det är helt orimligt och skapar både förseningar och fördyringar. I våra grannländer går det betydligt snabbare utan att vare sig demokrati eller miljö hotas. Oavsett vilket kraftslag som ska byggas måste ledtiderna ned.

Det är också viktigt att ta vara på det energisystem vi har. Vattenkraften, inte minst den småskaliga måste värnas från onödiga utrivningar. Kraftvärmen behöver stärkas, den levererar inte bara el, utan minskar också behovet av elanvändning genom att värma upp hem och lokaler på annat sätt. Det går dessutom att bygga ut elproduktion på många ställen där det idag enbart görs värme. Här har Växjö varit i framkant, men mer kan göras.

Det finns en mängd åtgärder som kan och behöver vidtas. Det behövs stabilitet och långsiktighet. För priserna i södra Sverige är helt orimliga. Då finns i slutändan bara ett sätt att lösa problemet, öka produktionen lokalt. Norrland kommer använda mer av sin el själva till alla industrisatsningar, så nu är läge att politiskt skapa förutsättningarna för rejäl utbyggnad även i söder. En bra start är en blocköverskridande energiöverenskommelse.

Andreas Olsson (C), kommunalråd

Rickard Nordin (C), Energipolitisk talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons