Annons
  1. Svenska
  2. العربية

Debatt: Alla som kan arbeta, ska arbeta

Texten är en debattartikel av Oliver Rosengren (M), Kommunalråd och riksdagskandidat och Pernilla Tornéus (M), Ordförande i nämnden för arbete och välfärd.
Växjö • Publicerad 30 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Mosaik Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Pernilla Tornéus.
Pernilla Tornéus.Foto: Filip Sjofors

Här saknas innehåll

Låginkomsttagare med barn tjänar mindre på att gå från bidrag till jobb än i något annat jämförbart land. Långtidsarbetslösheten är 160 000, ungefär lika många som det finns lediga jobb registrerade hos Arbetsförmedlingen. Det behöver löna sig mer att arbeta och fler utan arbete behöver bli anställningsbara.

Sverige har fjärde högst arbetslöshet i EU, samtidigt svarar en majoritet av arbetsgivarna att de har svårt att hitta arbetskraft. De fem vanligaste rekryteringshindren enligt en undersökning är brist på 1) rätt yrkeserfarenhet, 2) rätt attityd, 3) rätt utbildning, 4) arbetslivserfarenhet och 5) svenskkunskaper. Reformer behöver lösa problemen på arbetsmarknaden.

Annons

Växjölöftet är nationell förebild för offensiv, lokal arbetslinje. Kommun efter kommun ställer om sin organisation, sina riktlinjer och sina arbetssätt efter erfarenheterna från vårt reformprogram. Växjölöftet står inte still, utan utvecklas ständigt med såväl ökade resurser till jobbåtgärder som nya reformer för att skärpa arbetslinjen och bryta utanförskap.

Växjölöftet behövs i hela Sverige. Det är därför positivt att Moderaterna presenterat nya reformer som är i linje med de lokala reformer vi redan genomfört här i Växjö. Moderaterna föreslår nu tre förstärkningar av arbetslinjen:

1. Arbete ska löna sig mer än bidrag. Bidragstak ska införas, så bidrag inte kan löna sig mer än arbete. A-kassan bör ha skarpare avtrappning och förkortas till ett år. Coronahöjningen ska inte bli permanent.

2. Skärpta krav för att bryta passivitet. Alla med arbetsförmåga ska ha heltidsaktivitet, som i Växjö. Utbildning, praktik, jobbsökande och samhällsnyttiga insatser.

3. Stärk stödet så fler rustas för jobb. Praktikplatserna har minskat med 70 procent sedan 2014, men bör öka med 30 000 nya. Yrkesutbildningar är en effektiv jobbåtgärd och behöver användas mer. Inom SFI ska det finnas krav på progression.

Bidrag ska gå till behövande, inte till bedragare. En viktig finansiering av våra reformer är kampen mot bidragsbrott. Moderaterna går till val med målet att halvera bidragsbrotten redan nästa mandatperiod, vilket skulle frigöra 10 miljarder skattekronor, och konkreta reformer för att nå målet. Oanmälda hembesök mot fusk, samlad utbetalningsmyndighet, samordnade register och smart stickprovskontroll är några av flera åtgärder.

Moderaterna har tidigare föreslagit 500 kronor sänkt skatt på arbete i månaden och en ny jobbpremie för arbetslösa som går från bidrag till egen försörjning. Tillsammans med bidragsreformen återupprättar vi arbetslinjen. Växjölöftet behövs i hela Sverige för att alla som kan arbeta också ska arbeta.

Oliver Rosengren (M), Kommunalråd och riksdagskandidat

Pernilla Tornéus (M), Ordförande i nämnden för arbete och välfärd

Annons
Annons
Annons
Annons