Annons
  1. Svenska
  2. Svenska

Maha Nasser: Arabys invånare är oroliga för sina barn - kräver fler ansträngningar för att skapa säkerhet i området

Maha Nasser
Växjö • Publicerad 30 oktober 2023
Detta är en personligt skriven text i Mosaik Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Maha Nasser.
Maha Nasser.Foto: Privat

Araby-området lider av många störningar relaterade till kriminella incidenter, gäng och narkotikahandel. En ung man i tjugoårsåldern dödades på Sommarvägen i Växjö i början av oktober i år. Det är inte uteslutet att han varit inblandad i kriminella gäng och att han blev en måltavla när han pratade med polisen. Liknande händelser sker regelbundet i Araby. Det kan bland annat vara överfall, stölder och drogrelaterade brott som ständigt skapar nyhetsrubriker. Det har också skapat oro och rädsla bland invånarna i området. Vi på Mosaik har försökt ta reda på vad invånarna i området upplever och hur dessa händelser påverkar deras känsla av trygghet. De allra flesta uppgav att de inte känner sig trygga. Butiksägare i området vägrade att prata om denna fråga överhuvudtaget av rädsla för sina affärer. Detta betyder att det finns rädsla och osäkerhet bland alla där. Även studenter som var i området för att genomföra studieprojekt kände sig rädda.

– Jag är student, och är på Tallgården idag för att genomföra ett studieprojekt om miljön. På olycksdagen publicerades ett inlägg om mordet och det cirkulerade bland eleverna. De flesta kände sig rädda för att komma till Araby. Men anledningen är att eleverna inte hade information om händelsen och undrade om det farligt att komma till hit. Jag var rädd att komma till Araby för att det inte fanns någon förklaring till det inträffade. Vi hör alltid att Araby är osäkert. En gång såg vi någon bränna någon annans bil, säger Amaal Al Saadi, student på Växjös universitet.

Annons

Människors rädsla handlar i stor utsträckning om deras barn, och denna rädsla kan få en del att flytta till andra, säkrare områden.

– Vi är oroliga för våra barn. Denna rädsla gör att jag vill flytta från Växjö till en annan stad. Hela staden har blivit osäker. Vi hör alltid om attacker, mordförsök och mord. Det är gäng och kriminella grupper. De relevanta myndigheterna är medvetna om vilka de är och kan gripa dem. De är kända vid namn av polisen. Det måste finnas strikta lagar som gäller för alla. Det ska inte finnas något överseende med tonåringar eftersom detta utsätter dem för exploatering av gäng, säger Mohammed Sawas, boende på Araby.

Vissa föräldrar är redan rädda för att deras barn ska bli utnyttjade och lockade att gå med i kriminella gäng. De kräver att unga tonåringar ska göras medvetna om situationen i skolor, föreningar och andra platser där ungdomar ofta är.

– Vi som vuxna drabbas oftast inte, men vi fruktar för våra barn. Vi fruktar att barnen kommer att frestas att gå med i gängen. Eller att de kommer att bli ombedda att leverera förbjudna föremål utan att veta vad det är. Vi varnar ständigt våra barn för att umgås med främlingar eller svara på förfrågningar från okända personer. Men skolor och föreningar måste spela sin roll i att utbilda elever från tio år och uppåt om farorna med gå med i grupper. Polisen gör enorma insatser i området och vi är tacksamma för deras roll och de insatser de gör för att upprätthålla tryggheten. Barnet måste få veta att om det utsätts för någon form av utnyttjande eller lockelse ska han omedelbart anmäla det till polisen, säger Mahmoud Hussein Abdelrahman.

Händelserna har påverkat många människor som bor i området till den milda grad att de inte kan leva sitt normala liv längre. Enligt Hussein Ali har de blivit rädda för att deras barn ska gå ut och leva sina vanliga liv.

– Det här problemet måste få ett slut. Jag har bott i Växjö sedan 2008 och då var det var ett av de säkraste och lyxigaste områdena i Sverige. Idag känner vi oss inte längre säkra här. Det började med narkotikasmuggling och sedan hot och övergrepp tills det till sist nådde mord. Alla dessa problem är direkt kopplade till narkotikahandeln om man gåt till roten med det. Det måste finnas straff för brottslingar, oavsett deras ålder, säger Hussein Ali.

Hussein menar också att tanken att de flesta inblandade är invandrare ger en dålig och orättvis bild av invandrare.

– Varför ska jag som invandrare betala priset för en synd jag inte har begått? Jag arbetar, betalar skatt och försöker tjäna samhället som alla andra goda medborgare. Men när ett brott begås ses jag på som skyldig i andras ögon, säger han.

En del Araby-bor nämnde att lagarna inte är strikta nog och det är detta som gör att de fortsätter sitt kriminella beteende. De har också möjlighet att locka fler unga att gå med i dessa grupper, genom att locka dem med pengar.

– Det finns inga strikta lagar. Förövarna måste straffas för dessa brott. Att vara överseende med lagen utsätter tonåringar för exploatering. Även flickor rekryteras till narkotikahandel. Dessutom måste det finnas fler aktiviteter för unga. För unga som inte har något intresse för utbildning är det bättre om det finns kortare utbildningar för dem så att de kan komma ut på arbetsmarknaden snabbare. Unga som står utan arbete är mer benägna att utföra olagligt arbete för att tjäna pengar, säger Haitham Sobhi.

Annons

Vissa föräldrar skyller på socialtjänsten:

– Här har föräldrar ingen prestige med sina barn. Därför tror barnen att de är ansvariga för sina liv och att det är de som ska bestämma deras öde. De inser inte konsekvenserna. Om föräldrar inte kan kontrollera sina barn kommer det att bli ännu svårare och potentiellt till och med farligt i framtiden. Om du ställer din son till svars för hans onormala beteende, kommer du att stå till svars i gengäld. Föräldrar kan inte uppfostra sina barn på rätt sätt, genom att kontrollera och styra. Barnen respekterar inte sina föräldrar och följer inte deras order på grund av Socialtjänsten. Det måste hållas regelbundna möten med föräldrarna för att öka deras medvetenhet angående barnuppfostran och Socialtjänstens rolli samhället, säger både Haitham Sobhi och Mohammad Sawas, och andra håller med dem.

Många, inklusive Majed Mustafa, tror att lösningen är att polisen stärker sina insatser i området för att återställa säkerheten. Många ropar även om att fler nattvandrare borde anställas, för att förstärka känslan av trygghet och förebygga brott.

– Jag kan se att föräldrar är rädda för att deras barn ska lockas in i gängkriminalitet. Naturligtvis skapar det som hänt här på sista tiden en otrygghet. Jag är en av dem som flyttade från Araby på grund av denna anledning. Jag vill se fler nattvandrare. Det är också att föredra att det finns polispatrulleri området, permanent, säger Majed Mustafa.

Zainab Almansor, som arbetar i Tallgården som kommunikationsansvarig har bott i Araby i 16 år. Hon tror inte att det finns någon fara för människorna som bor i Araby. Att polisen och myndigheter gör sitt bästa för att området ska vara säkert och stabilt.

– Ur min synvinkel ska man inte vara rädd för Araby som område. Jag bodde i Araby i 16 år och det fanns inget att frukta. Området är säkert, förutom vad som händer då och då, på grund av en grupp unga män och tonåringar. För närvarande arbetar jag i Araby och jag kände inte att jag var rädd för att komma till området och göra mitt arbete för att jag känner till området. Men om jag ska vara ärlig så var jag rädd för min dotter, att hon skulle besöka familjer vi inte känner. Men jag känner de flesta som bor i Araby och det är trevliga människor. Dessutom var det, dagen efter mordet i oktober, ett möte i Araby Park Arena. Där deltog polisen, Malin Lauber och Fältgruppen, samt många mammor och pappor som bor i Araby och var rädda för sina barn. Det blev en diskussion och familjerna lugnades av polisen som sa att situationen var under kontroll, att de inte skulle vara rädda och att de kommer att vara närvarande i området. Faktum är att polisen har ökat sina ansträngningar för att säkerställa säkerheten i området och få människor att känna sig trygga, säger hon.

Araby-bor föreslog ett antal lösningar, inklusive att hyra nattvandrare och fördubbla polisinsatserna i området, men också att arbeta för att öka medvetenheten bland tonårselever i skolor och föreningar.

Men Zainab Almansor föreslår något annat som en lösning på Arabys problem.

– För att lösa problemen så måste vi fokusera på föräldrautbildning. Eftersom tonåringars problem börjar med föräldrarnas bristande kunskap när det gäller att hantera sina barn. Om situationen fortsätter som den är nu så kommer problemet aldrig att lösas. Då kommer det att bli farligare i framtiden. Problemet måste lösas rötterna och upp. Föräldrar måste veta hur socialtjänsten fungerar och vad deras roll är. Det andra är att personalen som arbetar med barn och ungdomar i Araby måste vara pedagogiska och utbilda, menar Zainab.

Varför tror du att de flesta som är aktiva krinimella i Araby har invandrarursprung?

– Ur min synvinkel relaterar denna fråga till flera faktorer, inklusive den ekonomiska situationen för familjer som bor i Araby. Den andra faktorn är de psykologiska konflikter som ungdomar med invandrarbakgrund upplever. Konflikten med en dubbel identitet, en bristande känsla av tillhörighet. Dessutom är familjer inte medvetna om socialtjänstens roll. Många utnyttjar att lagen är så mild för att locka in unga i narkotikasmuggling. Även det faktum att människor med invandrarbakgrund lever i kluster är problematiskt. Många andra faktorer spelar in, som alla kräver att berörda parter fördubblar sina ansträngningar för att lösa problem från grunden.

Annons
Annons
Annons
Annons