Annons
  1. Svenska
  2. Svenska

Maha Nasser: Barns lidande av dubbel identitet och föräldrarnas roll i att skapa en balans mellan två kulturer

Maha Nasser
Växjö • Publicerad 12 september 2023
Detta är en personligt skriven text i Mosaik Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Maha
MahaFoto: Privat

När en person flyttar för att bo på ett annat land möts han eller hon ofta av en ny kultur, nya seder, traditioner, värderingar och övertygelser. Detta kommer att skapa en kulturkrock för honom eller henne. En konflikt mellan de seder, traditioner, värderingar och övertygelser han eller redan bär på och kulturen i det nya landet. Denna kulturkrock är inte begränsad till vuxna, utan barn har en del av den också. Kulturkrocken skapar en dubbel identitet hos unga i en tid då barnet är i färd med att identifiera sig och forma sin personlighet.

Barn lider av kulturkrockar och dubbla identiteter. Barn kan ha svårt att navigera efter sina föräldrars förväntningar. Kulturen de kommer ifrån och kulturen i det samhälle de lever i kan vara svåra att sammanföra. Detta kan skapa motstridiga och motsägelsefulla känslor hos dem som kan leda till isolering och press att försona de två kulturerna. Lidandet för barn med dubbla identiteter behöver inte bara bero på en kulturkrock, utan att de känner att de är olika och inte förstås av vare sig föräldrar eller samhället. Föräldrar kanske inte inser vad deras barn lider av eftersom de inte upplevde den känslan i sin barndom. På samma sätta kanske samhället och omgivningen inte vet vad barnet går igenom av den interna konflikten.

Annons

Det är skillnad på vad ett barn lär sig i skolan och i samhället och vad de lär sig hemma. Dessutom är det ofta föräldrarnas vilja att uppfostra sina barn i den kultur som de kommer ifrån. Konsekvenserna av denna konflikt visar sig tydligt i tonåren. Till exempel vill en del ungdomar inte bo med sina familjer. Jag tror att detta är motiverat av viljan att känna tillhörighet till en kultur och viljan att vara som sina kamrater. Barn kan också visa turbulenta beteenden och försöker behaga omgivningen, imponera på dem för att känna att de ska tycka att han är acceptabel och rolig. Det kan ta sig uttryck genom att man försöker imitera kändisar, försöker vara rolig och så vidare. Allt för att får omgivningens acceptans och uppskattning. Det kan också leda till att ungdomarna prövar cigaretter, alkohol, cannabis med mera.

Det som fick mig att skriva om detta var en ung mani ett videoklipp som lades upp i en av grupperna på Facebook. Där berättade den den nu 22-årige mannenom sitt lidande sedan han kom till Sverige som 12-åring. Den unge mannen berättade om sin upplevelse som barn i ett nytt samhälle och lyfte fram sitt lidande som följde av att han tillhörde två olika kulturer. Han nämnde bland annat att han alltid kände sig annorlunda och att omgivningen såg honom så. Den unge mannen nämnde att när han började skolan var det inte många invandrarbarn i skolan, så han kände sig annorlunda. Han sa att när han gick in i matsalen kände han att alla tittade på honom och undrade vem han var. Därför försökte den unge mannen integrera sig med eleverna och försökte komma nära dem för att inte känna att han skiljde sig från dem och för att känna sig accepterad.

– Men när vi försöker integrera så stöter man alltid på patrull från omgivningen, till exempel någon som sarkastiskt säger: ”Du är inte svensk, varför låtsas du?”, säger den unge mannen.

Bland de saker som den unge mannen led av, enligt hans beskrivning, var att hans vänner brukade göra narr av hans mamma, pappa eller landet han kom ifrån. Han sa att det var det som fick honom att sätta gränser för sina vänner, detta var någonting han inte accepterade. Det var också det som fick honom att sluta vilja bli som dem.

– Vi lider av synen på den svaga länken i samhället. Så jag valde att vara det jobbiga barnet istället för det svaga för att få en uppskattning. Det var därför jag började imitera skådespelare och rappare. Jag blev den stygga unge mannen som orsakade kaos. Jag provade alkohol, hasch och cigaretter. Jag skapade problem och det var alltid jag som började bråka. Allt detta för att ta bort skenet av svaghet runt mig. Samtidigt hemsöktes jag av känslan av missnöje med mig själv och vad jag gjorde. Det var mer än en person som bodde inom mig samtidigt. Vi är vana vid att föräldrar och äldre släktingar, de med erfarenhet, är de som leder oss rätt. Men när vi kom hit förstår inte de äldsta vad som händer med oss eftersom de inte upplevt detta, säger unge mannen.

Jag ville presentera och diskutera den unge mannens lidande, inte bara för att föräldrar ska förstå sina barn, utan också för att samhället, lärare och andra som är i kontakt med de här barnen ska förstå dem. Detta så att de kan hjälpa barnet att skapa balans. Först måste ni som föräldrar inse att försöka fostra ditt barn enbart utifrån din kultur vid en tidpunkt då han lever i en annan kultur kan förstöra ett barns personlighet och han kan känna sig isolerad, annorlunda och utanför. Pressa inte ditt barn att behaga andra, tvinga det inte att bete sig på ett visst sätt eller klä sig på ett visst sätt för att tillfredsställa er familj. Det gör ni i så fall mer för er egen skull.

Låt dina barn uttrycka sig fritt och välja fritt och vara den de är. Tvinga inte ditt barn att göra det som förväntas av honom, utan låt honom vara vad han vill vara. Jag säger inte att du inte ska utbilda dina barn och ingjuta värderingar i dem, för detta är något som jag tar för givet. Men låt honom ha friheten att välja vad och vem han vill bli. Det har också vi drabbats av. Våra föräldrar födde oss och arbetade för att uppfostra och utbilda oss så att vi växer upp och gör det som förväntas av oss och det de ville att vi skulle göra var inte alltid det vi ville göra.

Föräldrarna måste utbilda sig själva angående uppfostran av sina barn och de måste veta att det finns interna konflikter och utmaningar som barnet står inför. De bör uppmuntras att prata om dem och försöka ta itu med dem på effektiva sätt och försöka dra nytta av öppen kommunikation. Försök att fråga om kultur och dubbel identitet. Hjälp ditt barn att skapa en balans mellan de två kulturerna. Skapa ett säkert utrymme för ditt barn att uttrycka sina känslor, lyssna på honom och försök förstå honom. Försök att få kontakt med ditt barn, förstå hans känslor, ge honom en stöttande miljö. Utforska båda sidorna av hans identitet och försök förstå vad han upplever. Det är bra för barnet att lära sig om den kultur som föräldrarna kommer ifrån och uppmuntra dem att delta i aktiviteter relaterade till den kulturen. Du kan hjälpa till genom att skapa balans och ta det positiva från båda kulturerna. Och det är inga problem att söka rådgivning eller kanske behandling om det blir för svårt och komplicerat för dig som förälder. Här i Sverige samarbetar många myndigheter och organisationer för att stödja barn med dubbla identiteter. Socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, Barn-ungdoms- och familjenämnden är några av de myndigheter som ger bistånd. Leta efter rådgivning och stöd för mental hälsa och kulturella integrationsprogram för att lindra dessa barns lidande.

Slutligen finns det en viktig sak som föräldrar bör uppmärksamma. Det är att barn känner sig svaga och för mindre än jämnåriga nivå om en eller båda föräldrarna inte arbetar och därför lider av svåra ekonomiska förhållanden. Eller så kan de inte klara sig själva i samhället och är beroende av sina barn för att kommunicera med samhället. Detta kan få barnet att känna sig svag och annorlunda. Barnet kan försöka bli av med känslan av svaghet genom att vara bråkigt och irritera andra. Detta kan också få barnet att känna att han eller hon är bättre än sina föräldrar. Så det var ett gott exempel för ditt barn.

Annons
Annons
Annons
Annons