Annons
  1. Svenska
  2. English
  3. العربية

Maha Nasser: Kommer Sverige att förbli detsamma, eller kommer SD skapa en förändring?

Maha Nasser
Växjö • Publicerad 26 september 2022
Detta är en personligt skriven text i Mosaik Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

De senaste valen har orsakat en betydande förändring som inte var att vänta i Sveriges politik. Där dessa val orsakade en tydlig vändning i det politiska landskapet i Sverige, efter Sverigedemokraternas uppgång till makten. Denna politiska förändring kommer sannolikt att förändra läget i Sverige, som globalt är känt för sin mänsklighet och sin respekt för mänskliga rättigheter och bygger på principen om jämlikhet och kulturell tolerans.

Frågan om invandring och migranter är en av de hetaste frågorna som cirkulerat bland politiska partier i Europa i allmänhet och i Sverige i synnerhet. Det kan till och med vara en lyckosten för de strikta högerpartierna som garanterar dem seger. De senaste årens flyktingströmmar till Europa har tjänat högerpartier. Frågan om invandring bidrog också till att Sverigedemokraterna blev det näst största partiet i Sverige på bara tolv år, efter att de varit politiskt och socialt utstött. Detta parti använder frågorna om invandrare som en stege som hjälper partiet att ta sig till makten. Det väcker rädsla för invandrares närvaro i samhället och kopplat till gäng och kriminalitet. Partiet anklagar dem också för deras oförmåga att integreras i samhället och anpassa sig till landets lagar. Flera frågor relaterade till invandrare har också tagits upp i år och att lyfta dessa frågor bidrog på ett eller annat sätt till att SD-partiet tog makten. Som frågan om att ta barn från sina föräldrar av Socialtjänsten, som väckte omfattande kontroverser i nationell media och upploppen som uppstod som en reaktion på bränningen av Koranen. Högerextrema partiers media framställde dessa händelser som migranters oförmåga att integreras och inte anpassa sig till landets lagar. Därför använde partiet allt som hände till deras fördel och de har vunnit valet 2022 och blivit det näst största partiet i Sverige. Sverigedemokraternas framväxt var en chock för både de flesta svenskar och invandrare. Det väckte också stor oro bland invandrare i Sverige. Eftersom detta parti är känt för dess hat mot utlänningar, dess motstånd mot invandringspolitiken, närvaron av invandrare och har en ideologi baserad på rasism och hat. Därför lämnade uppkomsten av detta parti en stor oro bland invandrare i Sverige, särskilt de vars frågor fortfarande är fast på Migrationsverket. Som asylsökande, de med uppehållstillstånd och återföreningsfrågor.

Annons

Den pessimistiska diskursen var närvarande och stark bland människor. Många av dem var besvikna över Sverigedemokraternas uppgång till makten. Den pessimistiska diskursen var inte begränsad till invandrare utan många svenskar var inte heller nöjda med valresultatet. Invandrarnas oro kretsar kring beslut som kan tas av den nya regeringen som kan orsaka mycket utanförskap, ojämlikhet och bristande valfrihet. Det finns också en stor oro över rasismens och hatets utbrott. Många är oroade över omvandlingen av Sverige, som var känt och fortfarande är känt för sin mänsklighet och sitt bevarande av människovärdet till ett land där rasism och hat råder. De tror att Sverige inte kommer att vara det land som en gång tog emot tusentals migranter för att de skulle kunna leva ett säkert och anständigt liv. Dessutom skyller många invandrare på det nybildade partiet som kallas Nyans, som enligt statistik fick 20-30 % av rösterna i vissa valdistrikt i städerna Malmö och Stockholm. Vissa anklagar partiet för att ta röster som partier som stödjer invandrarfrågor annars hade fått. De finns de som går längre och säger att etableringen av Nyans-partiet just vid denna tidpunkt är en planerad plan för att det extremistiska högerpartiet ska vinna. För att Nyans försvarar samma frågor som Sverigedemokraterna utnyttjar för att skapa en rädsla för invandrares närvaro. Många invandrare är inte nöjda med skapandet av partiet Nyans, som påstår sig försvara deras ärenden och kommer att höja sina röster. Många tror att dess dagordning strider mot Sverigedemokraterna samtidigt som det stödjer eftersom det bekräftar anklagelser mot invandrare. Det finns de som tror att Nyans kommer att driva sina frågor och försvara sina frågor och rättigheter. Men majoriteten tror att detta parti kommer att öka isoleringen och skada dem mer än det kan gynna dem.

Men oavsett om höger- eller vänsterpartierna vinner, är den svagaste gruppen som kan påverkas av förändringen av politik i Sverige, invandrarna. Och den värdiga frågan nu är: Med denna stora politiska förändring från vänster till höger, kommer Sverige, som var känt och fortfarande är känt som det mest humana landet med kulturell tolerans och acceptans och som tagit emot tusentals migranter för att leva ett säkert och anständigt liv, samma eller kommer SD att ändra förutsättningarna?

Annons
Annons
Annons
Annons