Annons
  1. Svenska
  2. English
  3. العربية

Maha Nasser: Krönika: Våld mot kvinnor och dess förhållande till invandrare

Maha Nasser
Växjö • Publicerad 25 juni 2021
Detta är en personligt skriven text i Mosaik Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Maha Nasser.
Maha Nasser.Foto: Urban Nilsson

Vi är alltid tillbaka för att prata om våld mot kvinnor. Eftersom våld mot kvinnor är ett globalt problem som de flesta kvinnor i världen lider av. Men det ökar mer i länder där det inte finns några lagar för att skydda kvinnor, såväl som samhällen där medvetenheten om mänskliga rättigheter är låg, dessutom de stamsamhällen som håller fast vid arvet och som fortfarande ser kvinnor som privat egendom, och något defekt och måste döljas. Nyligen har våld mot kvinnor i Sverige kommit i rubrikerna och är en kontroversiell fråga bland politiska partier. Vissa av dessa parter kopplar denna fråga till invandrare.

Vissa svenska tidningar publicerade statistik om våld mot kvinnor i Sverige och uppgav att det på 1970-talet fanns 21 fall av mord på kvinnor av nära anknutna. Det anses vara den högsta vålds graden mot kvinnor, och det är känt att det inte fanns någon stor andel invandrare i Sverige under den perioden. Från 1990 till 2004 fanns det 17 fall. Tidningarna uppgav att våldet mot kvinnor sedan 2017 har nått 15 fall av mord, och denna period är den period som bevittnade det högsta inflödet av invandrare i Sverige. Eftersom denna statistik visar att andelen har blivit mindre i linje med ökningen av andelen invandrare. Men det är olyckligt att säga att de flesta av dessa brott som begåtts under den senaste perioden, sedan 2017 till nuvarande tid, är relaterade till människor födda utanför Sverige. Ofta är dessa brott kopplade till skilsmässa och ära. Jag kommer att prata kort om orsakerna till morden i samband med skilsmässoärenden ur min synvinkel.

Annons

När äktenskap förhållandet är ett behov av behov och inte ett förhållande baserat på en stark grund baserad på kärlek, förståelse och respekt. Detta förhållande upphör så snart orsaken eller behovet av den andra parten upphör. Med behovet här menar jag kvinnans behov av en man att stödja henne ekonomiskt, och mannens behov av en kvinna att ta hand om sina affärer. Det är känt att i länder som lider av brist på lagar som skyddar kvinnor, är det vanligtvis mannen som ansvarar för familjen och han har det första och sista ordet, och kvinnan måste underkasta sig det och respektera det. Kvinnan tvingas acceptera allt detta. Eftersom det inte finns någon lag som skyddar henne, som jag nämnde tidigare, och för det andra för att samhället håller kvinnor ansvariga för misslyckandet i äktenskap förhållandet. Det viktigaste är kvinnans rädsla för att förlora sina barn vid skilsmässa, eftersom fadern har rätt att ta hand om barnen. Det är detta som uppmanar kvinnor att acceptera en situation som de inte är nöjda med. Kvinnan kan tålmodigt uthärda alla typer av förolämpningar och våld för detta. Många familjer emigrerade till Sverige, och så snart de flesta kvinnorna anlände till Sverige bad de om separation från sina män. Andelen skilsmässor bland ankomster till Sverige har ökat betydligt. Varför?

Jag nämnde tidigare att förhållandet är ett behovs förhållande av den första graden utöver de andra skäl som jag nämnde. När alla dessa skäl tas bort blir kvinnan ekonomiskt oberoende, förutom att skydda lagen och stödja samhället. Hon kände sig modig nog för att avsluta detta förhållande. Om dessa relationer är baserade på kärlek, respekt och förståelse kommer de att fortsätta även om omständigheterna förändras. Men kvinnor hittade ett utlopp för frihet och ekonomiskt oberoende i Sverige. Det är det som fick vissa kvinnor att be om separation. I vissa fall kan kvinnor besluta att behålla barnen och beröva deras far att se dem. Detta kan motiveras av rädsla för våld mot barnen eller av hämnd. Pengarna som barnen får från regeringen som bidrag till stöd kan också vara en orsak till konflikt mellan sina föräldrar.

Här uppstår problemen och utmaningarna. Eftersom mannen känner sig förlorad att han har tappat allt, och hans reaktion kan också vara hämnd, som kan komma att döda. De flesta kvinnor säger att barnafaderns utgör en fara för sina barn. Således de bli skydda med en skyddad adress. Här kommer myndighetsroll! Varför finns det ingen allvarlig utredning om den här mannen utgör en fara för sina barn eller om det är en hämnd process som kan leda till en större hämnd process. Eftersom ingen part har rätt att beröva den andra parten sina barn bara för att han eller hon vill. Om det inte blir klart genom utredningen att den här mannen faktiskt utgör en fara för barnen i detta fall, varför utvisas han inte, varför ska de vänta på att brottet inträffar? Vad förväntar de sig av en man som utgör en fara för sina barn och en kvinna som har delat sängen en dag? Han är definitivt en fara för samhället. Men vad vi kan säga här är att även i länder som har lagar som skyddar kvinnor, att dessa lagar inte kan skydda kvinnor.

Annons
Annons
Annons
Annons