Annons
  1. Svenska
  2. English
  3. العربية

Maha Nasser: Unga människor överskrider vuxnas rädsla för negativ påverkan från andra kulturer och skapar en blandad kultur

Maha Nasser
Växjö • Publicerad 30 maj 2022
Detta är en personligt skriven text i Mosaik Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Kulturer påverkas av varandra genom utbyte av seder, traditioner, övertygelser och idéer samt språk. Genom historien har det förekommit många kulturella utbyten mellan många folk och olika kulturer. Även om det tyvärr var genom ockupationen av andra länder. Till exempel Osmanska riket, som ockuperade arabländerna i århundraden. Under denna ockupation ägde ett mycket stort kulturellt utbyte rum mellan den arabiska och turkiska kulturen. Förutom att de två språken påverkas av varandra kom många arabiska ord in i det turkiska språket och många turkiska ord i det arabiska språket. Den turkiska kulturen är inte den enda som har påverkat och påverkats av den arabiska kulturen, men den franska kulturen har i hög grad påverkat den arabiska kulturen genom sin ockupation av flera arabländer. Där det arabiska språket var starkt influerat av det franska språket och den franska kulturen, finns det till idag många ord vi använder i vårt arabiska språk och vi vet inte att det är franska. Även de arabländer som inte var ockuperade av Frankrike påverkades också av den franska kulturen genom det kulturella utbytet mellan arabländerna själva samt genom den egyptiska biografen. Dessutom var den arabiska kulturen influerad av andra kulturer som engelska, hindi och andra. Men trots allt inflytande behåller den arabiska kulturen fortfarande sin identitet.

När vi pratar om Sverige har Sverige varit ett isolerat-uii land under en längre tid, med tanke på att Sverige inte hade politiska och ekonomiska ambitioner som det andra av europeiska länder, därför har den svenska kulturen inte påverkat eller påverkats särskilt mycket av andra kulturer. Det fanns ingen blandning med andra kulturer förrän på 1970-talet då invandringen från Östeuropa började. Kanske förklarar detta till viss del de skandinaviska folkens isolering och deras rädsla för andra kulturer. Men under den senaste tiden har många flyktingar strömmat till Sverige på grund av de krig som pågår i olika delar av världen. Det är detta som gör Sverige till ett kulturellt mångsidigt land. Men vissa förkastar denna kulturella mångfald. För det finns en rädsla hos det svenska samhället att svensk kultur kommer att påverkas negativt av andra kulturer och Vissa ser även andra språk som ett hot mot svenskan och skulle kunna ersätta den. Samtidigt fruktar människor med invandrarbakgrund att deras barn ska bli helt påverkade av svensk kultur och glömma kulturen de kommer ifrån. Och de försöker skapa en balans hos sina barn för att följa de två kulturerna. Så att barnen fostras upp i sina föräldrars kultur och på ett överdrivet sätt engageras i den svenska kulturen. Till exempel oroar sig föräldrar med invandrarbakgrund att deras barn ska glömma att prata sitt modersmål. Det är viktigt för dem att deras barn lär sig sina föräldrars språk i skrift, läsning och uttal, för att bevara identiteten först, och för det andra måste barnet kunna kommunicera med sin familj och släkt. Medan svenska för barn med invandrarbakgrund är deras modersmål och föräldrarnas språk som andraspråk. En av vännerna berättar att hennes dotter, som kom till Sverige när hon var 3 år och nu är 14 år, talar svenska flytande än arabiska trots att alla hennes familjemedlemmar pratar arabiska hemma och när hennes familj pratar med henne i Arabiska, svarar hon på svenska. Hon förstår arabiska men har svårt att prata det, säger att svenska är hennes modersmål och har svårt att svara på arabiska eftersom översättning från svenska till arabiska tar tid att svara. Föräldrar kunde inte hindra att deras barn påverkades av svensk kultur, precis som svenskarnas rädsla inte hindrade svensk kultur från att påverkas av andra kulturer. Trots alla dessa farhågor sker en mycket stor kulturell överlappning och utbyte mellan svensk kultur och andra kulturer. Men detta kulturutbyte skapades inte av vuxna med rädsla, utan av unga människor och barn.

Annons

Enligt en del lärare som arbetar med barn och unga har ett nytt och blandat språk vuxit fram bland ungdomarna då de tar in några främmande ord som arabiska, somaliska eller något annat språk till svenska när de talar. Barn som leker med varandra och umgås med varandra i dagis eller på andra ställen påverkas också av främmande språk. Till exempel blev jag överraskad av ett fyraårigt svenskt barn som sjöng en sång på arabiska. Det är tydligt att han tillbringar sin tid med ett barn som talar arabiska och sjunger den här sången framför honom. Jag vet inte i vilken utsträckning den här saken kan vara positiv eller negativ för det svenska samhället? Men från min synvinkel är detta det som kallas kulturellt blandäktenskap, vilket är sammanslagning av kulturer för att skapa en ny kultur som är en blandning av alla kulturer, och jag tror att nästa generation kommer att upplevelse denna kultur. För att barn och unga påverkas av kultur mer än vuxna. Där de vuxna hade stora problem med att integrera och lära sig det nya språket, så att en del av dem bor i Sverige i många år och fortfarande litar på sina barn för översättning. Även om integration och att lära sig ett nytt språk inte utgjorde ett hinder för ungdomar och barn, integrerade de sig i samhället och bildade en underbar kulturell blandning, även om denna kulturella dualitet ibland kan skapa konflikter inom en på grund av den dubbla identiteten. Men unga svenskar, tillsammans med unga med invandrarbakgrund, överträffade all rädsla för föräldrar och vuxna och integrerade beundransvärt. Även de känslomässiga relationerna mellan denna grupp mer än andra åldersgrupper. Eftersom de inte bryr sig om att knyta an till människor från olika kulturer och inte är rädda för kulturell kollision.

Oavsett vilken oro och den negativa sidan som kan bli resultatet av korsningen av kulturer. Men den positiva sidan är fortfarande mycket större, eftersom detta kommer att skapa en homogen social väv, trots de religiösa och etniska skillnaderna. Det bidrar till acceptansen av den andre och förstärker känslan av samhörighet. Dessutom, hur mycket det svenska samhället än påverkas av andra kulturer, kommer detta inflytande att förbli ringa. De som kommer till Sverige och unga med invandrarbakgrund påverkas i hög grad av svensk kultur. Det gör att även Sveriges kultur kommer att bevara sin identitet, hur mycket den än påverkas av andra kulturer.

Annons
Annons
Annons
Annons