Annons
  1. Svenska
  2. العربية

Maha Nasser: Varför väljer vissa att lämna Sverige frivilligt?

Maha Nasser
Växjö • Publicerad 10 oktober 2023
Detta är en personligt skriven text i Mosaik Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Maha Nasser.
Maha Nasser.Foto: Privat

De senaste tjugo åren har utvandringstakten i Sverige ökat, både när det gäller utvandring av svenskfödda eller av de som tidigare invandrat. Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att antalet personer som lämnade Sverige 2022 är 50 592, varav 26 186 män och 24 406 kvinnor. Det inkluderar förstås även de som kommit till Sverige för att studera eller söka arbete. Men hur är det med de som kommit till Sverige som flyktingar och sökt skydd för att senare välja att lämna frivilligt?

Efter valet 2022 har den nya regeringen skärpt invandringspolitiken och lagt fram förslag som uppmuntrar omvänd migration. Några valde dock att lämna Sverige frivilligt. Från min uppföljning på sociala medier är det en hel del människor som har lämnat Sverige de senaste åren och valt att bo i andra länder. Det finns flera skäl och motiv som uppmuntrar omvänd migration från Sverige till utlandet. Dessa skäl kan vara personliga, eftersom vissa människor bestämmer sig för att återvända till sitt ursprungsland av personliga skäl, så som längtan efter familj och vänner eller en önskan att leva i en viss kulturell eller social miljö. Det kan också ske på grund av ambitioner och drömmar som de inte kunde uppnå i Sverige och de tror att en invandring till ett annat land kan öppna nya vyer för dem. Ekonomiska skäl kan också vara ett motiv för att lämna Sverige. Det finns de som har svårt att lära sig svenska språket och tror att engelsktalande länder eller länder som talar deras modersmålet kan underlätta integrationsprocessen. Förändrade ekonomiska- och arbetsförhållanden i Sverige kan också vara en anledning för vissa människor att överväga att återvända till sitt ursprungsland i jakt på bättre möjligheter.

Annons

Viktigare än så är förändringen av de politiska förutsättningarna och invandringspolitiken, särskilt efter de beslut som den nya regeringen tagit. Detta kan i sin tur påverka villkoren för personer som har ansökt om asyl eller bosättning i Sverige eller de som väntar på beslut om återförening med sina familjer. De viktigaste orsakerna som spelar en stor roll i migrationen av familjer som också har barn är socialtjänsten och den omfattande kidnappningen av barn från deras föräldrar. Sociala medier spelade en stor roll för att skapa rädsla i föräldrarnas hjärtan genom att publicera videoklipp av barn som tas av socialtjänsten. Detta ämne har fått stor spridning i media världen över. Människor har en bristande vetskap om socialtjänstens verkliga roll.

I en undersökning jag gjort i en Facebookgrupp om varför vissa väljer att lämna Sverige och bo i andra länder skilde sig inte människors svar från vad som tidigare konstaterats i den här artikeln. En kvinna som valde att svara på enkätfrågorna sa: ”Jag valde att återvända till mitt land av kulturella skäl. Jag kunde inte anpassa mig till kulturen i det nya samhället och jag gillade inte tanken på att uppfostra mina barn med seder och traditioner som skiljer sig från dem jag växte upp med. Utöver det känner jag mig till exempel: Vi utövar inte längre våra ritualer som vi gjorde tidigare, som att höra bönkallelsen och leva i ramadans atmosfär. Vi firar inte längre våra högtider.”

En annan kvinna säger att det var sociala skäl som fick henne att återvända till sitt hemland: ”Jag är en väldigt social person och jag gillar inte isolering. Jag gillade inte tanken på att leva ensam i ett slutet samhälle som inte har ett socialt liv.”

Medan en av dem som svarat på enkätfrågorna tror att socialtjänsten är anledningen till att många familjer väljer att lämna Sverige, ”Att socialtjänsten ska ha barn från stora bostadskomplex i storstäderna har i hög grad bidragit till att öka rädslan bland människor för socialtjänsten. Sociala mediegrupper har också bidragit till att sprida rykten. Det florerar överdrifter om barn som togs från deras familjer. Detta är de mest löjliga skälen som fick stora grupper av familjer att lämna Sverige.”

En annan person tror att den psykologiska faktorn också spelar en roll: ”när en person lämnar sitt hemland för första gången så blir man van vid att migrera och man föredrar att emigrera och röra på sig hela tiden.”

Dessutom har en av dem som svarat på enkätfrågorna sagt att orsaken är att de flesta inte har lyckats hitta jobb och utvecklas inom sitt specialområde. ”Det finns personer som varit bosatta i Sverige i fem, sex år eller mer. De ansträngde sig mycket, men de lyckades inte, så de valde att lämna för att leta efter möjligheter till framgång i andra länder. Dessutom beror frågan om invandring på personens mål. Jag tycker att varje människa har rätt att välja det land som passar hans mål och principer i livet.”

Överlevnad och anpassning i det nya hemlandet beror på flera grunder som motiverar eller tvingar dig att stanna, bosätta dig och anpassa dig. Det finns många hinder för framgång för oss som utlänningar. De viktigaste av dessa hinder är att lära sig språket, integrera sig i samhället och få en arbetsmöjlighet inom sitt område. Men vi måste göra dubbla ansträngningar för att övervinna dessa utmaningar. Man kan behöva börja om och lämna sin utbildning och många års erfarenhet bakom sig. Men du måste göra detta om du vill lyckas och göra det nya landet till ditt hem. Annars, även om du åker till ett annat land, kommer du mötas av samma hinder och samma utmaningar. Jag tror att hinder och utmaningar bara finns i våra sinnen, så om vi kan övervinna dem kommer vi att kunna leva och anpassa oss i vilket land som helst, oavsett hur olika det är.

Annons
Annons
Annons
Annons