Då rivs skolan i Växjö

Foto:Lars-Göran Rydqvist

Inför sommaren 2017 lämnade de sista eleverna Bergundaskolan i Räppe. Nu ska Växjöföretaget GBJ bygga ett helt nytt bostadsområde på platsen och rivningen startar den 24 januari.

– Där skolan står idag kommer det att bli ett varierat och grönt kvarter med både hyresrätter och bostadsrätter. De nya husen följer till stora delar den befintliga bebyggelsens placering vilket gör att vi endast behöver fälla ett fåtal träd, säger Staffan Dahlström från GBJ via ett pressmeddelande.

Totalt kommer 140 lägenheter att uppföras, 80 hyresrätter och 60 bostadsrätter. Bygget kommer att påbörjas i mars och inflyttningen ska ske till våren år 2021.