Annons
  1. Svenska
  2. العربية

Hedersfrågor påverkar kvinnors frihet i Sverige

Växjö • Publicerad 7 juni 2024
Maha Nasser.
Maha Nasser.Foto: Privat

Heder är en persons idealiska principer och värderingar, som ärlighet, pålitlighet och annan god moral. Det sägs att en man är hederlig, vilket betyder att han har hög moral. Men detta ord har en annan betydelse i vissa samhällen. I dem är kvinnor och flickor är mest till för reproduktion. I dessa samhällen är en kvinnas kropp en mans ära, och en kvinna har ingen ära. En man kan begå alla tabun, men han förblir hedervärd i samhällets ögon så länge som hans kvinnors kroppar bevaras. Denna rådande tanke och hedersbegrepp dominerar en stor del av det österländska samhället och andra patriarkala samhällen. Men inte ens civiliserade samhällen är längre immuna mot dessa seder, eftersom de importeras via immigration.

Hedersfrågor är en kritisk, komplicerad fråga. Hedersmord som begås mot kvinnor i stora delar av världen, särskilt i östliga samhällen, påverkar uppenbart kvinnors liv, frihet och självständighet. För en kvinna att födas i ett patriarkalt samhälle kan vara en förbannelse som förföljer henne under hela hennes liv och berövar henne hennes frihet att äga sin kropp och bestämma sitt eget öde. Hederskulturen är en typ av slaveri, där kvinnor förslavas och deras öden kontrolleras eftersom de bär familjens heder inom sig. Hedersfrågor har inte koppling till någon religion, utan är snarare seder, traditioner och nedärvd kultur som har kopplats till religion för att få religiös auktoritet. Konceptet att en mans heder finns i en kvinnas kropp är ett stambaserat, auktoritärt och tyranniskt koncept. Seder som valdes av de gamla under vissa omständigheter för att rama in kvinnor, kontrollera dem, kuva dem, äga dem och beröva dem deras frihet. Tyvärr är den fortfarande rotad till våra dagar och det patriarkala samhället vill fortfarande placera oss inom den ram som sattes för tusen år sedan. Det finns fortfarande miljoner kvinnor som lever utan sin vilja, förödmjukade och oförmögna att uppnå frihet på grund av dessa förlegade seder. Tusentals kvinnor mister också livet på grund av dessa ålderstigna mentaliteter.

Annons

Från det att en tjej föds är det skillnad i uppfostran och bemötande gentemot pojkar. De möjligheter som finns för pojkar inte finns i samma utsträckning som flickor. Det finns alltid standarder och kontroller för en tjejs beteende som begränsar hennes frihet och val. Hon har inte rätt att välja vad hon ska ha på sig och hon har inte heller rätt att lämna huset när hon vill. I vissa samhällen kanske hon inte har rätt att välja sitt specialområde och inte heller att välja den person som hon vill umgås med. I andra samhällen kan de nekas utbildning på grund av att det inte är någon mening med att utbilda flickor. Men i verkligheten berövar de flickor utbildning av rädsla för deras uppror. Den outbildade flickan är lätt att kontrollera och övertyga om att hennes lydnad kommer att ta henne till paradiset. Därför upplever kvinnor att deras rörelser är begränsade och deras interaktion med samhället kan vara begränsad. De flesta kvinnor är beroende av sina familjemedlemmar eller män för att försörja dem. Detta gör att de känner sig hjälplösa, rädda och får skulden för en synd de inte har begått. I samhällen som dessa måste kvinnor överge alla sina känslor och önskningar och bara leva inom det system som familjen och samhället sätter upp för dem.

Denna systemkontroll vidmakthåller ojämlikhet mellan könen och hindrar kvinnors oberoende. Om en kvinna bestämmer sig för att utmana, styra, välja sin frihet och självständighet och vägrar att underkasta sig patriarkala lagar riskerar hon att utsättas för grovt våld, som i sin tur kan leda till döden. De riskerar också att utsättas för stränga straff från såväl familjen som samhället.

Många kvinnor har valt att migrera och rest tusentals mil för att leva i frihet och värdighet. Långt ifrån de övertygelser, seder och traditioner som berövade dem deras frihet och förvandlade deras liv till ett helvete. De bor nu i de länder där kvinnor åtnjuter störst frihet och skydd, som Sverige. Det finns fortfarande dock fortfarande faror. Vi läser och hör fortfarande om familjer som dödar flickor för heder. Att detta sker är en utmaning för kvinnors frihet i Sverige. Det fortfarande förekommer många övergrepp och brott mot kvinnor med invandrarbakgrund under hederns flagg. Detta måste åtgärdas snabbt. Det finns lagar i Sverige som ger kvinnor deras frihet och självständighet. Men för samhällen med invandrarbakgrund är familjerätten den lag som måste implementeras först. Därför hittar man ofta många kvinnor som inte har frihet och oberoende och inte åtnjuter de rättigheter som svenska kvinnor åtnjuter. Detta står i vägen för deras frihet, självständighet, integration och egenmakt i det svenska samhället.

För en månad sedan vaknade Lessebo kommun upp till ett fruktansvärt brott: kroppen av ung kvinna hittades dumpad i skogen. Flickan dödades, brändes och hennes ansiktsdrag stympades så att ingen kunde skulle igen henne. Bevis tyder på att offret var av invandrarursprung och i tjugoårsåldern. Uppgifter från flickans närstående tyder på att flickan är ett offer för hedersmord. Detaljerna i historien är fortfarande oklara. Att begå ett fruktansvärt brott mot en flicka som ville leva fritt och självständigt i ett land med jämlikhet anses vara ett tydligt hot mot säkerheten och säkerheten i detta land och en stor kränkning av svenska värderingar, principer och lagar.

Denna incident är inte den första och kommer inte att bli den sista. Det finns många kvinnor och flickor som dödas på grund av hedersfrågor bland familjer med invandrarursprung. Enligt de som arbetar med dessa frågor så föräldrarna på sätt att bli av med sina döttrar med minsta möjliga straff. Detta kan till exempel vara genom att instruera de minderåriga bröderna att begå mordet eller kasta dem från balkongen och hävda självmord. Ett annat sätt är att skicka dem till sina hemland där dödsstraff väntar.

Den svenska regeringen har vidtagit åtgärder för att ta itu med de här frågorna genom att stifta lagar och tillhandahålla stödtjänster till kvinnor. Dessutom ger många statliga myndigheter och icke-statliga organisationer stöd till offren. Initiativen inkluderar jourlinjer, härbärgen och utbildningsprogram utformade för att utbilda kvinnor om deras rättigheter och tillhandahålla säkra platser för dem som vill undkomma hedersbaserat våld. Dessa brott begås dock fortfarande, och effektiv efterlevnad av dessa lagar är fortfarande en utmaning. Mer systematiska skyddsåtgärder måste vidtas för att identifiera och skydda potentiella offer. Framtida generationer bör också få mer utbildning i skolan för att inte utplåna dessa begrepp från barn som tillhör familjer som tror att deras heder ligger mellan en kvinnas lår.

Maha Nasser
Så här jobbar Mosaik Vxonews med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons