1. العربية
  2. Svenska
  3. English

Maha Nasser: Höga priser tröttar ut medborgarna och tömmer deras bankkonton

Maha Nasser
Växjö • Publicerad 28 november 2022
Detta är en personligt skriven text i Mosaik Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Vinterns ankomst åtföljs vanligtvis av glada framträdanden och en festlig julstämning, vilket gör vinterns ankomst till ett lyckligt tillfälle som alla väntar på. Men julstämningen i år är väldigt annorlunda än vad vi sett tidigare år, på grund av den rådande ekonomiska situationen i Sverige och många europeiska länder.

Ett krig mot Ukraina, eller vi kan kalla det ett krig om världsherravälde. Under nästan ett år har detta krig lett till flera påföljder på EU-länderna, inklusive energikrisen och den ekonomiska inflationen. Vilket idag anses vara en av de viktigaste utmaningarna som EU:s regeringar står inför. Många europeiska länder har lidit av en ekonomisk kris sedan kriget mot Ukraina började. Detta krig har utmattat de europeiska länderna ekonomiskt på grund av de ömsesidiga sanktionerna mellan dem och Ryssland. De stigande priserna har orsakat stor panik bland medborgare i flera europeiska länder, och många europeiska huvudstäder har nyligen sett demonstrationer som fördömer prisökningarna och de höga levnadskostnaderna och kräver att lönerna måste höjas för att möta inflationen. Som vissa länder har sett en betydande nedgång i köpkraft under fyrtio år. Det förväntas också att Europa kommer att bevittna en hård vinter på grund av energikrisen. Människor kommer att drabbas av en kall vinter tillsammans med en brännande ökning priser av mat, bränsle och tjänster.

Sverige är också ett av de länder som drabbas av ekonomisk inflation och energikrisen, eftersom den inflation som Sverige upplever har nått sin topp just nu, vilket är den värsta på 31 år, så att medborgarna inte längre kan konsumera sina löner som de brukade, och lönerna räcker inte längre till att betala räkningar och köpa mat. Inflation och prishöjningar har inte bara påverkat matvaror, utan också bränsle och tjänster, inklusive de vansinnigt höga priserna på el, och nyligen har också priserna på kollektivtrafiken ökat, och transportföretaget vill fortfarande höja priserna mer än så. Att höja räntan är dessutom en av regeringens planer för att möta inflationen, men att höja räntan, som kommer att fortsätta att stiga, blir ytterligare ett hinder för låntagarna, eftersom vissa inte kommer att kunna hålla jämna steg med räntan och betala tillbaka de lån som de är skyldiga. Det som gör saken värre, utan snarare är att bostadsbolagen också vill höja hyrorna sedan början av året, vilket kan utgöra en stor ekonomisk press som är svår att bära för många familjer.

På grund av allt detta är stämningen denna jul matt. I en tid då vi inte återhämtade oss från coronakrisen, som utmattade oss hälsosamt och ekonomiskt, står vi inför en ny kris, den ekonomiska inflations krisen och prisökningarna som tröttar ut medborgarna och tömmer deras bankkonton. Kanske kommer vissa inte att kunna fira och köpa julklappar, och kanske är årets julklappar symboliska för vissa. Människor belastade med månatliga räkningar och höga priser på mat, el och bränsle. Där de flesta lider av dålig köpkraft och svåra levnadsvillkor. Särskilt de med låga inkomster och de som spenderar sina löner på mat och boende och betalar sina räkningar. Det vi befinner oss i just nu är inte allt. Snarare förväntar sig ekonomer det värsta i form av en svag ekonomi, höga priser, hög inflation och svag köpkraft. I en tid då experter tror att en löneökning kan leda till högre inflation, och därför finns det ingen förväntad löneökning. Det finns ingen lösning än att regeringen måste bära ansvaret för att lätta på den ekonomiska bördan för sina medborgare, och lägga en finansiell plan som kommer att kunna rädda ekonomin från lågkonjunktur. Dessutom uppfyllde politikerna de löften de gav sig själva inför valet, som att hjälpa medborgarna att bära en del av elräkningen och så vidare.

I mer än tio år har världen varit i krig, kaos och kriser. Dessa krig, död och förstörelse som tillfogats många folk och länder, och de kriser vi upplever nu, är ett verk av giriga ledare som vill uppnå sina intressen till vilket pris som helst, och vi är de som alltid betalar priset för sina ambitioner.