Annons
  1. Svenska
  2. العربية

Maha Nasser: Smärta - en vändpunkt och en inkörsport till jagets djup

Maha Nasser
Växjö • Publicerad 5 mars 2024
Detta är en personligt skriven text i Mosaik Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Maha
MahaFoto: Privat

Smärta är en dålig känsla. Fysisk smärta definieras som en obehaglig känsla som begränsar en persons förmåga att dagliga sysslor. Psykisk smärta och lidande är deremot inte fysisk och är svår att se utifrån. Syftet med att skriva den här artikeln är inte att definiera smärta, utan jag vill snarare prata om smärtans mirakel och dess roll i vår självutveckling. Ingen av oss vill uppleva smärta eller gå igenom några smärtsamma upplevelser. Men tänk om jag sa till dig att vi är här i livet för att uppleva smärta!

Smärta ses ofta som den största motgång en människa kan uppleva, men den har stor och djupgående betydelse i våra liv här på jorden. Om en person förstår vikten av upplevelsen av smärta så kan man också uppskatta dess roll som en skyddande mekanism och ett incitament för personlig och andlig utveckling och ökad självkännedom.

Annons

Känslan av smärta är människans första och mest värdiga lärare, eftersom dess lärdomar är svår-glömda. Man lär sig genom upplevelsen av smärta under sin livsresa. Till exempel kan du fortsätta att ge instruktioner till ditt lilla barn att inte stå på stolen medan han äter om och om igen, men han vägrar lyda. Den dagen han ramlar av stolen och får ont så lär han sig däremot varför det var en dum idé från början. Ibland försöker vi skydda dem vi älskar från upplevelser som kan vara smärtsamma. Du, som förälder, kan till exempel se ditt barn vilja gå igenom en upplevelse vars resultat du vet i förväg, och du försöker hindra din unge son eller dotter från att gå igenom denna upplevelse. Trots att du har berättat för honom eller henne att resultaten blir som följer så vägrar han eller hon att lyssna på dig. Låt då barnet prova och nå samma resultat som du varnade det för i början. Då lär han sig av erfarenheten eftersom han led av den.

Vi kan inte undervisa dem som är yngre än oss genom ord och predikningar. De måste också ha egna erfarenheter, lida och lära sig. Därför bidrar smärtsamma upplevelser i hög grad till inlärning och självutveckling, eftersom obehaget i samband med smärta skapar bestående minnen som styr framtida beteende. Detta lärande hjälper individer att få motståndskraft inför utmaningar. Psykologisk smärta hjälper också till en djupgående personlig utveckling. De motgångar vi går igenom, som att förlora en älskad, utgör ofta en vändpunkt i våra liv.

Smärta, vare sig den är fysisk eller känslomässig, kan vara en kraftfull motivation för positiv förändring. Det finns ett talesätt som säger: ”Belåtenhet är en outtömlig skatt”, vilket betyder att en person måste vara nöjd med vad han har. Jag säger däremot alltid att en känsla av tillfredsställelse stjäl drömmar och slösar bort möjligheter. Eftersom obehaget i samband med missnöje eller misslyckande kan leda till att individer söker förbättringar, gör livsstilsförändringar eller strävar efter personlig och professionell utveckling. På så sätt fungerar smärta som en katalysator för tillväxt och framsteg. Smärta förändrar också övertygelser.

Självhjälpsgurun Tony Robbins nämnde i sin bok ”Awaken the giant within” det skrämmande experiment som amerikanska underrättelsetjänsten utövade på soldater för att ändra deras övertygelse. Han sa att han själv använde dessa metoder när han ville bli av med de övertygelser som dränerade honom på kraft och ersatte dem med övertygelser som gav honom kraft.

Om en person ser på livet på jorden ur ett andligt perspektiv så är vi enligt min uppfattning här för självutveckling och andlig mognad. Denna utveckling är nära kopplad till smärtan och smärtsamma upplevelser. I en värld av andlig tillväxt ses smärta ofta som en djupgående katalysator för transformation. Smärta, vare sig den är fysisk eller psykisk, får dig att resa djupt inom dig själv. Smärta fungerar som en inkörsport till de djupare aspekterna av jaget och tvingar individer att konfrontera sin inre turbulens, psykologiska komplex och smärtsamma upplevelser som har satt spår. Kanske kan några av oss ha varit utsatta för någon form av smärta i barndomen och denna smärta finns kvar djupt inom oss. Många gånger inser vi inte smärtan, eller kanske känner vi den men kan inte diagnostisera varför den är där. Men det är anledningen till att vi lider av många psykologiska komplex. Dessa komplex kan vara sociala, känslomässiga, bristande tillit till andra, rädsla för avslag eller komplex och trauman från barndomen.

Smärtan ensam är kapabel att nå djupt inuti dig och ta fram det du har begravt inuti dig och bara den kan behandla det. Till exempel, om du blev övergiven eller avvisad av en av dina föräldrar och denna upplevelse orsakar dig smärta så kan den händelsen leva med dig i livet. När du blir äldre och inser hur bitter upplevelsen du gick igenom var. Händer sedan något liknande senare i livet så kommer du då att vara bättre på att handskas med smärtan.

Inte bara det, utan smärta kommer att hjälpa dig att lära känna dig själv och du kommer att kunna kasta ljus över dina svagheter och rädslor och det kommer att hjälpa dig att konfrontera dem. Det hjälper dig också att hitta svar på frågor och en förklaring till allt som har hänt och händer. Denna smärta kommer också att hjälpa dig att känna till andras motiv, söka ursäkter för dem och till och med sympatisera med och förlåta dem.

När jag deltog i en utbildning i Düsseldorf 2021så träffade jag många andra deltagare. På ett av mötena pratade de om en palestinsk man som bor i Storbritannien. Denna man förlorade alla sina familjemedlemmar, inklusive sina två älskade döttrar som dog i hans armar. Deltagarna talade med förvåning om denna man som predikar kärlek och fred och inte ser något syfte med krig. Han ser kärlek överallt. Han skrev till och med en bok om det. De beskrev honom som en glad och fridfull man, som inte pratade om hämnd trots allt han varit med om. Han pratar inte om vad han upplevde när han förlorade sina två döttrar, men han pratar om kärlek.

Jag sa till dem: ”Jag vet varför den här mannen blev så här.” Alla tittade förvånat på mig. Jag berättade för dem: ”Upplevelsen av den fruktansvärda smärta som denna man upplevde när han förlorade sin familj bidrog till att mannen gick in i ett andligt uppvaknande och hjälpte honom att förstå saker som de verkligen är. Han var ärlig när han sa att ingenting är värt krig, strid och hat. Men det finns tusen saker som förtjänar kärlek.

Andlig mognad kommer inte annat än genom att uppleva smärta och sorg. Men det finns en viktig sak: alla människor kan inte hjälpas av smärta för att nå själens uppvaknande, självkännedom och veta sanningen om saker och ting. Det här beror på hur man hanterar smärta. Styrkan i ens tro, ens vilja och ens önskan att återhämta sig och utvecklas. Till exempel kan en annan person ha gått igenom samma upplevelse som den palestinske mannen, men gått en kronisk depression till mötes. Kanske till och med tagit sitt eget liv. Det finns också människor som lever genom smärtsamma upplevelser i barndomen, och dessa upplevelser orsakar deras avvikelser och lidande under hela livet, eftersom de inte kan bli av med dessa upplevelser och återhämta sig från dem. Även när det kommer till smärta så måste man lära sig hur man dra nytta av den och styra den!

Annons
Annons
Annons
Annons