Annons
  1. العربية
  2. Svenska
  3. English

Varför ignoreras talangfulla personer födda utanför Sverige?

En krönika av Maha Nasser.
Växjö • Publicerad 18 juni 2020
Detta är en personligt skriven text i Mosaik Vxonews. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Kulturell mångfald berikar. De länder och samhällen som tillåter, uppmuntrar eller till och med investerar i andra kulturer får ett rikt kulturliv tillbaka. De märker att andra kulturer även främjar och stärker dess egna.

Men kanske är det på något sätt annorlunda i Sverige. Jag tycker mig se att andra kulturer försummas. Det verkar inte finnas något intresse för konst och det verkar inte finnas utrymme att sticka ut. Det kan finnas många olika anledningar till detta. Politiska och sociala så väl som ekonomiska anledningar. Det saknas bland annat plattformar som ger begåvade människor möjlighet att uttrycka sig och visa upp sin konst. Jag har förstått att många hellre väljer ett jobb som ger ekonomisk trygghet än ett kreativt arbete inom kultursektorn.

Annons

Att människor inte vågar lita på att de kan tjäna pengar inom kultursektorn gör alltså att de väljer andra yrken för den ekonomiska tryggheten. Att människor tvingas välja mellan otrygghet och pengar gör också att det inte finns lika mycket tid till det kreativa. Intresset kan svalna. Det finns också en politisk dimension. Högerpartier bekämpar kulturell pluralism och ser inte nyttan med att människor med andra bakgrunder ska få möjlighet att uttrycka sig själva och visa sin kultur. I vissa kommuner har politiker bland annat försökt stoppa teaterföreställningar för barn på deras modersmål. Argumentet har varit att kultur på deras egna språk inte skulle hjälpa dem att lära sig svenska. Det handlar även om själva samhället och dess öppenhet och acceptans för andra kulturer. För mig är det uppenbart att samhället inte verkar sträva efter att lära sig om andra kulturer. Jag tänkte på det när jag besökte Husbyfestivalen, en årlig festival som i hög grad återspeglar svensk kultur när det gäller mat, konst och så vidare. Det förvånade mig att det var få deltagare med invandrarbakgrund. Jag frågade mig själv - varför kommer inte invandrare till dessa festivaler för att lära känna den svenska kulturen och bli en del av den?

Å andra sidan har jag deltagit i evenemang som lyft och samlat andra bakgrunder och kulturer. Då är det få svenskar som deltar och jag frågar mig förvånat varför?

Det är uppenbart att det finns ett stort glapp mellan nyanlända och svenskfödda och att vi måste jobba hårt för att minska avståndet mellan dessa grupper.

Glappet finns även mellan skapare och mottagare. Idag ignoreras många begåvade personer som är födda utanför Sverige. De har ingen möjlighet att uttrycka sin konstnärliga sida. Det finns ingen plats för dem. Och om det finns en plats så är det bara människor som delar samma kultur som tar del av konsten. Trots att många har spenderat flera år i Sverige så finns det hinder. Vissa, som har upplevt politiska eller andra förtryck i sina hemländer kom till Sverige med stora drömmar. Men här möttes de återigen av svårigheter. Ett exempel är vissa kriterier för att komma in på konstnärliga skolor. Studenter som inte är födda i Sverige ges inte samma möjlighet att utveckla sina kreativa förmågor för att senare kunna bidra med sina verk. Vi kan inte låta dem bli uteslutna bara för att de har en annan kultur. Det är viktigt att investera i och integrera olika sorters konstnärskap och kulturella uttryck. Vi kan inte begränsa konstnärer så att de endast kan vara kreativa på hobbynivå. De skulle snarare bli upplyfta som stjärnor.

Kulturer som blir en integrerad del av samhället berikar oss alla. De måste vara närvarande och finnas tillgängliga i alla delar av samhället för att kunna uttryckas och konsumeras. Kulturell mångfald är en garanti för att växande samhällen ska hitta gemenskap och samverkan. Det är också en viktig faktor och katalysator för framtida utveckling. Det gäller inte bara den konstnärliga och kulturella utvecklingen. Mångfald hjälper till att utveckla människors talanger och kreativitet inom alla områden.

Annons
Annons
Annons
Annons